Harald Oredam, norsk maler og billedhugger. Han debuterte i 1970 som maler og grafiker, men har senere gjort seg mest bemerket som billedhugger, blant annet med vinnerutkastet Jordmusikk (1978) – abstrakte buer av kraftige, organiske kobberformer – til plassen foran Oslo Konserthus.