Harald Lie, norsk komponist. Lie oppholdt seg i flere år av sin ungdom som arbeider innen forskjellige yrker – murer, ingeniør og pianostemmer. Fra USA dro han til Leipzig for å studere pianofabrikasjon. I 1929 kom han tilbake til Norge og ble elev av Fartein Valen fra 1930 av. Lie fikk med sin symfoni nr. 2 i 1938 et gjennombrudd som komponist. Han skrev senere en ufullført symfoni (Symfonisk dans, 1942), orkestersanger (blant annet Skinnvengbrev, 1939) og sanger for manns- og damekor. Musikalsk var han påvirket av tysk senromantikk, og etter hvert også av norsk folkemusikk.