Harald Jørgensen, norsk musikkforsker og pedagog, cand.paed. 1972, lektor ved Musikkonservatoriet i Oslo 1972, lektor og førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole 1973–77. Dosent i pedagogikk ved Norges musikkhøgskole siden 1980, fra 1985 professor, skolens rektor fra 1983. Har bl.a. skrevet: Elementær utvalgsteori (1972), Fire musikalitetsteorier (1982), Sang og musikk. Et fags utvikling i grunnskolen 1945–80 (1982) og Musikkopplevelsens psykologi (1989).