Harald Eidheim, norsk sosialantropolog; mag.art. 1958, forskningsstipendiat NAVF 1959–62, universitetslektor i etnografi ved Universitetet i Oslo 1962–70, førsteamanuensis samme sted 1970–90. Professor i samfunnsvitenskap (samiske studier) ved Universitetet i Tromsø 1972. Gjesteprofessor ved University of the West Indies, Barbados 1968–69, Universitetet i Stockholm 1974–75, seniorforsker ved International Livestock Centre for Africa, Nairobi 1977–78. Fra 1994 Professor II ved Universitetet i Tromsø. Eidheim har gjort feltarbeid blant samer i Norge, forsket på Dominica i Karibia og hos masaier i Kenya, og har utgitt bl.a. Aspects of the Lappish Minority Situation (1971), Grand Bay. Lokalorganisasjon i en vestindisk landsby (1981) og Stages in the Development of Sami Selfhood (1992), Ethnopolitical Development Among the Sami after World War II (i H. Gaski (red.): Sami Culture in a New Era, 1997) og redigert Samer og nordmenn. Temaer i jus, historie og sosialantropologi (1999).