Harald, mannsnavn, norrønt Haraldr av urnordisk Harjawaldar, sammensatt av har-, her-, 'hær' og valdr, valde, 'høvding, hersker'. En annen form er Arild. Navnedag 17. mai.