Haquin Spegel, svensk teolog og forfatter, betydelig salmedikter. Biskop i Skara 1685, i Linköping 1693, erkebiskop 1711. Spegel spilte en ledende rolle i arbeidet med ny kirkelov og salmebok for den svenske kirke. I hans omfangsrike forfatterskap flyter religiøs og verdslig diktning over i hverandre. Hans litterære hovedarbeid er Guds Werk och Hwila (1685, utg. i utvalg 1962), et religiøst-didaktisk epos, som med forbilder hos franske Du Barthas og danske Arrebo, i sju sanger med 11 000 vers, hovedsakelig aleksandriner, skildrer de sju skapelsesdagene. Verdensbildet er antikkens og middelalderens, temaet er Guds allmakt. Ikke minst pga. sin humor ble verket populært og kom i flere opplag. Hans Dagbok ført under Karl 11s felttog i den dansk-svenske krigen er et viktig historisk kildeskrift. Spegel skrev videre en kirkehistorie (2 bd., 1707–08) og den første svenske ordbok, Glossarium sveo-gothicum (1712).