Hanshin, by- og industriregion i Japan, Honshu. Bebyggelsen strekker seg vestover og sørover fra Osaka langs Osakabukta, og i et belte nordøstover langs elven Yodo til Kyoto. Er et av Japans aller viktigste industriområder med ca. en femtedel av landets industriproduksjon. Viktigste sentre er Osaka, Kyoto og Kobe.