Hans von Kulmbach, tysk maler, virket for det meste i Nürnberg, bortsett fra et par års opphold i Kraków. Opprinnelig elev av Michael Wolgemut, kom under innflytelse av A. Dürer, som han til dels arbeidet sammen med. Hans lysende, kraftige farger gav etter hvert plass for brutte toner i en glattere og mykere form. Hovedverket er Det Tucherske alter i Lorenzkirken i Nürnberg (1513). Foruten bilder på alterskap utførte han mange tegninger til glassmalerier og en del portretter.