Hans von Aachen, tysk maler, utdannet i Italia, virksom i München, Augsburg og Praha. Han malte bibelske, mytologiske og allegoriske motiver. Utførte altertavler og portretter, bl.a. et av keiser Rudolf 2. Tilhørte kretsen rundt Rudolf 2, sm.m. bl.a. G. Arcimboldo.