Hans Stenberg-Nilsen, norsk jurist. Høyesterettsadvokat 1962, offentlig ansatt forsvarer ved Høyesterett fra 1972. Leder for Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten 1988–95, formann i Den Norske Advokatforening 1985–88, redaktør for Norsk Retstidende 1984–2000.