Hans Olof Brattström, svensk zoolog, fil.dr. Universitetet i Lund 1941, professor i zoologi ved Universitetet i Bergen 1949–62, i marinbiologi siden 1963, bestyrer av Biologisk stasjon i Bergen 1950–70.