Hans Misvær, født i Skjerstad, norsk hagebrukspioner. Fra 1900 lærer ved Norges landbrukshøgskole, 1908–19 overlærer og 1919–34 professor i fruktdyrking samme sted. Skrev fagbøker og utførte et betydelig arbeid for fremme av hagebruket.