Hans Mersmann, tysk musikkforsker. Særlig kjent for sin folkemusikkforskning og sitt arbeid med musikkestetiske emner og moderne musikk. Utgav bl.a. Grundlagen einer musikalischen Volksliedforschung (1922–24).