Hans Leu, sønn og elev av H. Leu d.e., en foregangsmann som landskapsmaler, men best kjent for sine friske tegninger.