Hans Kristian Seip, norsk forstmann. Forstkandidat 1948. Professor og leder av Institutt for skogtaksasjon, Norges landbrukshøgskole 1955–66, skogdirektør i Landbruksdepartementet 1967–83. Statssekretær i Landbruksdepartementet 1966–67.