Hans Kristian Bakke, norsk lege. Dr. med. Universitetet i Bergen 1989, spesialist i allmennmedisin 1995. President i Den norske lægeforening 2002–5.