Hans Johan Sagrusten

Faktaboks

Hans Johan Sagrusten
Født
9. juni 1970, Vågå, Innlandet

Artikkelstart

Hans Johan Sagrusten er teolog, bibelomsetjar, forfattar og bibelbrukskonsulent. Gjennom lyrikk så vel som i spennande historisk fagformidling har han nådd mange lesarar.

Bakgrunn

Hans Johan Sagrusten tok examen artium ved Kvitsund Gymnas i 1989 og teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1996. Han har arbeidd som prest, bibelomsetjar og rektor ved Kvitsund Gymnas. Han var forlagssjef i Verbum Forlag 2019–2020, og bibelbrukskonsulent i Det norske bibelselskap 2013–2019 og frå 2020.

Forfattarskapen

Stort spenn

Sidan debuten i 1998 har Sagrusten i gjennomsnitt gitt ut ei bok annakvart år. Forfattarskapen spenner frå ei humoristisk teikneseriebok om livet i norske kyrkjelydar via eigne og omsette dikt til fleire fagbøker. Til den siste kategorien høyrer ei lærebok for vidaregåande skular, spenningsfylt sakprosa om gamle bibelmanuskript, norsk bokhistorie frå mellomalderen og ei essaysamling om Jesus-forteljingane i evangelia.

Lyrikk og gjendiktingar

Eit par av sakprosabøkene er på bokmål, men nesten alle dikta er på nynorsk. Gjendiktingane av den walisiske poeten R.S. Thomas (Ein stad mellom tru og tvil, 2013) og Sagrusten sine eigne lyrikkbøker (Dua over Jordan, 2000, Haustsong, 2003 og Evangeliesonettar, 2012) er alle innkjøpte av Norsk kulturråd. Det same gjeld bøkene om teksthistoria til Bibelen. Gunnar Melbø og Gaute Øvereng er mellom dei som har laga melodiar til ein del av dikta.

Sakprosa

Sagrustens sakprosa merkjer seg ut med vellukka popularisering av ganske innfløkt historisk stoff. Det gjeld både puslespelet av større og mindre handskrift-bitar til dei bibelske tekstane og mysteria kring det særs vakre manuskriptet Aslak Bolts bibel. Forfattaren kombinerer faktabasert fagstoff med oppdikta forteljingar for å syne korleis historiene kunne ha gått føre seg – både kring Middelhavet i antikken og i norsk mellomalder.

Det store puslespillet (2014) fortel om pergament- og papyrushandskrifter til Bibelen. Sagrusten skriv om når, kvar og korleis dei truleg kom til, korleis dei vart verna og skadde, gøymde, attfunne og studerte. Det eldste tekstfunnet til Det nye testamentet er ein bit av Johannes-evangeliet frå første halvdel av 100-talet. Oppfølgjaren Det store puslespelet II (2016) følgjer spora endå lenger attover og leitar etter brikker som enno ikkje er kjende, men som kan gi utvida kunnskap om kristne tekstar allereie i det første hundreåret.

Den skjulte skatten (2017) fortel den spennande historia om ei svært gamal og vakker bok. Det er ein latinsk bibel frå 1200-talet, med sirleg handskrift og mange fargesterke og figurrike innleiings-bokstavar. Manuskriptet har fått namn etter erkebiskop Aslak Bolt, som eigde handskriftet på 1400-talet. I ei litterær form som kan minne om Dan Brown, tek Sagrusten lesaren med på jakt etter svar om opphav, bruk, gøyming, gløyming og attfinning av den særeigne boka.

Bibelomsetjing

I perioden 2000–2005 var Sagrusten sentral i arbeidet med omsetjinga som vart til «Bibel 2011». Han var ein av fire primæromsetjarar for Det nye testamentet, og han tok også del i omsetjinga av poetiske tekstar frå Det gamle testamentet. Arbeidet vart gjort parallelt til både bokmål og nynorsk, og omsetjinga har fått ros for å kombinere moderne norsk språkbruk med poesien og biletrikdomen i dei bibelske grunntekstane.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg