Hans Jacob Arnold Kreyberg, født i Levanger, norsk sosialøkonom; sønn av L. Kreyberg. Cand.oecon. 1951, dr.philos. 1970. Universitetets gullmedalje 1956 for besvarelse av en oppgave om aktivisering av naturresurser. Dosent i sosialøkonomi ved NTH 1963, professor fra 1970. Fra 1966 ledet han NTHs seksjon for etterutdannelse. Utgav bl.a. On the Maximum Principle of Optimal Control in Economic Processes (dr.avh., 1969).