Hans Heinrich Eggebrecht var en tysk musikkforsker. Eggebrecht hadde en betydelig produksjon omkring ord/tone-problematikken i barokkmusikk og nyere musikk, musikkestetiske emner og musikalsk terminologi. Han ble i 1972 redaktør av Handwörterbuch der musikalischen Terminologie.