Hans Hansen, norsk fiolinist og komponist. Knyttet til Filharmonisk Selskaps orkester 1919–40, lærer ved Musikkonservatoriet i Oslo 1917–31. Skrev flere verker, bl.a. Konsertouverture (1918) og Nordisk ouverture (1940).