Hans Hansen, født i Tvedestrand (Holt), norsk billedhugger, elev ved Den kongelige tegneskole 1841–46 og ved Kunstakademiet i København under Herman V. Bissen 1846–50; 1851–58 i Roma. I en nokså upersonlig klassisisme med innslag av realistisk genre modellerte han Peter Chr. Asbjørnsen (statuett) og en Wergelandbyste (begge 1845), Gutt med kjepphest og Homeros (1855), de to siste i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.