Hans Granum, norsk sivilingeniør, en av pionerene i moderne norsk byggforskning. Professor i bygningsteknologi ved Arkitektavdelingen, NTH 1955–82. Prorektor ved NTH 1963–64. Granum arbeidet 1950–55 ved Kontoret for byggforskning, som fra 1953 ble Norges Byggforskningsinstitutt. Hans forskningsinnsats var med og la grunnen for innføringen av lette, velisolerte trekonstruksjoner i boligbyggingen i 1950-årene. Øvrige forskningsområder var særlig prefabrikasjon og systembygging, modulsamordning og standardisering, bruk av plast og aluminium i bygninger, økonomisk varmeisolering og energibruk i bygninger.