Hans Granlid, svensk litteraturhistoriker og forfatter. Tyngdepunktet i forfatterskapet ligger i de selvbekjennende romanene etter 1969. Nertrappning (1969) og Mottagning (1970) er kritiske analyser av trekk i dagens samfunn. Den hatfylte boken om Sverige, Hotellsaga (1972), ble fulgt av to imponerende historiske romaner, Rackarsång (1974) og Flickan Kraft (1975), fortellinger om det å være utstøtt og isolert fra samfunnsfellesskapet. Varma fiskar (1981) og Stekta sparvar (1984) viser tegn på et «nyåndelig» verdistandpunkt.