Hans Erich Nossack, tysk forfatter, hadde publikasjonsforbud 1933–45. Den avgjørende opplevelse for Nossack var bombingen av Hamburg 1943. Som Kafka kombinerer Nossack saklig beretning med surrealistiske perspektiver, uttrykt i en kjølig, tilbakeholdende stil. I Nekyia (dvs. dødsoffer, 1947) gir Nossack «beretningen fra en overlevende», som i ruinene av en død by leter etter fundamentet for sitt liv. Fortellingene Interview mit dem Tode (1948) skildrer møtet med dødens forskjellige former og enkeltmenneskets problematikk etter katastrofen. Romanene Spätestens im November (1955), Der jüngere Bruder (1958) og fortellingene Begegnung im Vorraum (1963) har som hovedmotiv det moderne menneskets splittethet og kontaktløshet og umuligheten av eksistensiell trygghet og sikkerhet. Nossack skrev også dikt, dramaer og essaysamlinger. I 1968 kom romanen Der Fall d'Arthez (norsk overs. 1969).