Hans Eklund, svensk komponist. Var i sin tidligste produksjon influert av tolvtoneteknikken, men forlot den da han ikke fant seg til rette innenfor denne retningens strenge system. Ble opptatt av Hindemith, Mozart, Reger og Alban Berg. Gjennombrudd med Musikk for orkester, en komposisjon med stor intensitet og uttrykkskraft. I tillegg skrev Eklund bl.a. 8 symfonier, kammermusikk, sanger og korverker.