Hans Einar Krokan, norsk lege og kreftforsker. Dr. med. 1977, fra 1993 professor ved Institutt for kreftforskning og molekylærbiologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Krokan ble tildelt Anders Jahres medisinske pris for 2004 for sin banebrytende DNA-forskning, der han har klarlagt hvordan organismen reparerer arvematerialet etter at dette er skadet av indre eller ytre faktorer. Dette er av stor betydning for å forstå grunnlaget for kreftutvikling.