Hans Christian Hansen, dansk politiker (sosialdemokrat), statsminister og partileder 1955–60. Hansen var utdannet typograf, kom tidlig inn i arbeiderbevegelsen og ble 1933 formann for den sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonen. Fra 1935 til sin død medlem av Folketinget. I 1939 overtok han stillingen som det sosialdemokratiske partis sekretær, men måtte etter okkupasjonen av Danmark 1940 oppgi den på tysk ordre. Ved Danmarks frigjøring mai 1945 ble Hansen utnevnt til finansminister i Vilhelm Buhls nasjonale samlingsregjering, og innehadde samme stilling i Hans Hedtofts første ministerium 1947–50. I Hedtofts annet ministerium 1953 ble Hansen utenriksminister, en stilling han beholdt til 1958. Ved Hedtofts plutselige død 1955 ble Hansen statsminister og samtidig partiformann. Etter folketingsvalget 1957 dannet han en koalisjonsregjering med Radikale Venstre og Retsforbundet, men måtte tre tilbake av helbredshensyn 1960, få måneder før han døde.