Hans Carossa, tysk forfatter og lege. Utgav en rekke diktsamlinger, bl.a. Stella Mystica (1907) og Gedichte (1910) med tydelig påvirkning fra Goethe. Mest kjent er han for sine memoarer som frontlege i den første verdenskrig, bl.a. Rumänisches Tagebuch (1924), Tagebuch im Kriege (1938) og legeromanen Arzt Gion (1931, norsk overs. Doktor Gion, 1942), som vitner om hans humanistiske innstilling. Carossas erindringer Eine Kindheit (1922), Verwandlungen einer Jugend (1928), Führung und Geleit (1933) og Ungleiche Welten (1951) hører til de fremste memoarverkene i moderne tysk litteratur.