Hans Blix, svensk diplomat og politiker (Folkpartiet). Utenriksråd 1963–76, statssekretær i Utenriksdepartementet 1976–78 og 1979–81. Utenriksminister 1978–79. Generaldirektør i det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien 1981–97. Leder for FNs våpeninspeksjonsbyrå for Irak, UNMOVIC, 2000–03. Arbeidet med våpeninspeksjonene ble stanset forut for invasjonen i Irak i 2003, og Blix trakk seg fra stillingen. Han har siden kritisert den USA-ledede invasjonen i Irak, blant annet i boken Avgjørende dager (no. utg. 2004).