Hans Andersen Krüger, sønderjysk politisk leder, en uredd og konsekvent talsmann for de danske i Slesvig og for en nærmere sammenslutning mellom Slesvig og Danmark. Medlem av Det nordtyske forbunds riksdag 1867–71, senere den tyske Riksdag.