Hans - dansk offiser, prins av Glücksborg, yngre bror av Christian 9 av Danmark, 1842 offiser i den prøyssiske hær, kjempet 1848–49 mot Danmark. Bosatte seg i Danmark 1855 og ble dansk offiser 1864, generalmajor 1867. Har utgitt en interessant studie i hertug Hans den yngres historie; hans Erindringer fra årene 1861–64 er også av en viss historisk verdi.