Hans-Jochen Vogel, vesttysk politiker (SPD); jurist. Overborgermester i München 1960–72, medlem av Forbundsdagen 1972–81 og 1983–94. Han ble minister for bygningsvesen og byplanlegging 1972, justisminister 1974 og overborgermester i Vest-Berlin 1981. Gruppeleder for SPD i Forbundsdagen 1984–91, nestleder i partiet 1984–87, leder 1987–90.