Hans-Jørgen Gram Dokka, født i Kongsberg, norsk pedagog. Dr.philos. 1967. Universitetslektor 1955–57, dosent i pedagogikk ved Universitetet i Oslo 1957–80. Arbeidet særlig med den norske skolens historie og skrev bl.a. Fra allmueskole til folkeskole (dr.avh., 1967), Reformarbeid i norsk skole. 1950-årene–1980 (1981), Et synkende faglig nivå i vår skole? (1983) og En skole gjennom 250 år (1988).