Hans-Dietrich Genscher, tysk politiker (FDP). Etter krigsfangenskap i Sovjetunionen studerte han jus ved østtyske universiteter, men flyktet i 1952 til Vest-Tyskland, hvor han snart ble aktivt tilknyttet det liberale partiet FDP. Generalsekretær i FDP 1965–74, partiformann 1974–85. Genscher var innenriksminister i Vest-Tyskland 1969–74. I 1974 ble han utenriksminister og visekansler i den sosial-liberale koalisjonsregjeringen (FDP-SPD). I 1982 brøt Genscher med sosialdemokratene, og var sentral i dannelsen av en borgerlig koalisjonsregjering (FDP-CDU/CSU), med kristendemokraten Helmut Kohl som forbundskansler. Genscher fortsatte som utenriksminister og visekansler frem til 1992.