Hans, mannsnavn, opprinnelig tysk kortform for Johannes. Brukt i Norge fra 1300-tallet. Navnedag 24. juni, St. Hans dag.