Hannover, tidligere provins i Preussen, mellom Nordsjøen, Elben, Mittelgebirge og Nederland, 38 705 km2 med ca. 3,5 mill. innb. (1939). Hannover hadde sin opprinnelse i welferættens besittelser, som etter hvert ble delt. Hannover var kurfyrstedømme 1692–1814 og spilte en spesiell rolle pga. personalunionen med Storbritannia fra 1714 da Georg Ludvig ble konge som Georg 1. Både han og Georg 2 interesserte seg sterkt for Hannover, men Georg 3 flyttet Hannovers kanselli til London, og i realiteten regjerte Hannovers adel, som satt med alle embeter. Hannover var under Preussen i første del av Napoleonskrigene, senere under fransk herredømme til 1813. Wienerkongressen gjorde Hannover til kongerike. Hannover gikk i arv på mannssiden, og personalunionen endte da Victoria ble britisk dronning 1837. Hannover førte en antiprøyssisk politikk og kom i krig med Preussen 1866, var deretter prøyssisk provins til 1945. Fra 1945 utgjør Hannover størstedelen av Niedersachsen, som fra 1949 er en av delstatene i Forbundsrepublikken Tyskland.