Hanna, kvinnenavn, kortform av Johanne, jfr. Johannes. Navnet kan også komme av hebraisk khannah, 'nåde, den benådigede', jfr. Anna. Navnedag 5. januar.