Hananger, tidligere adelig setegård på Lista, i nåværende Farsund kommune, Vest-Agder. Gården tilhørte den norske adelsætt Smør, ble 1540 testamentert til Adeluz Benkestok og var senere eid av slektene Theiste og Friis. Med tilliggende gods hadde Hananger en skyld av ca. 50 huder på 1600-tallet. Gården mistet sine adelige rettigheter i midten av 1700-tallet og er nå utparsellert.