Han Shui, elv i Kina, største bielv til Chang Jiang (Yangtzekiang), springer ut i det sørvestlige Shaanxi, renner østover mellom Qinling- og Dabafjellkjedene inn i Hubei hvor den munner ut i Chang Jiang ved byen Wuhan, 1705 km lang. Store regulerings- og flomsikringsarbeider er utført etter 1949. Elvesletta er intensivt dyrket og tett bosatt. Handalen har vært innfallsvei for erobrere fra vest, bl.a. mongolene.