Han Gang, elv i Sør-Korea, springer ut i Taebaekfjellene, renner vestover gjennom bl.a. hovedstaden Seoul og ut i Gulehavet, 514 km lang. De nederste 320 km er seilbare, og elven har tradisjonelt vært en viktig transportåre. De øvre deler av elveløpet er regulert ved en serie dammer, og nyttes til kraftproduksjon.