Hamperokken, fjell i fjellområdet mellom Balsfjorden og Ullsfjorden i Tromsø kommune i Troms; 1404 moh. Hamperokken ligger like nordøst for Sørbotn, innerste del av Balsfjordens østgående arm Ramfjorden.