Hammerstad, tettbebyggelse i Eidsvoll kommune, Akershus. Hammerstad ligger ved veikrysset mellom E6 og Rv.181 og er del av Eidsvoll tettsted, Sundet. Eidsvoll bygdetun.