Hamburg, tidl. tysk bank grunnlagt 1619, forløper for bankvesenet i Tyskland og til dels også i Skandinavia. Mottok sølv som depositum og godskrev kundene i penger (81/3 gram fint sølv tilsvarte 1 Mark Banco). Mange skandinaviske forretningsmenn benyttet banken til betalingsformidling. Hamburger Bank ble en filial av den tyske riksbanken da denne ble etablert 1876.