Halys, oldtidens navn på Lilleasias største elv, nå Kızıl-Irmak, som har sitt utspring i Vest-Armenia, renner i en stor bue gjennom Kappadokia, senere gjennom Paflagonia og faller ut i Svartehavet. Vannet er salt. Den var Lydias grense mot perserne og er kjent fra det berømte orakelsvar til kong Kroisos: «Når Kroisos går over Halys, vil han tilintetgjøre et stort rike» (Aristoteles: Rhetorica 3,5). Kroisos krysset elven, men det var hans eget rike som gikk til grunne.