Halvor Einar Skjelmerud, norsk sivilingeniør, professor i treteknikk ved Norges tekniske høgskole 1976–82, direktør ved Norsk Treteknisk Institutt 1950–79. Skjelmerud ledet utviklingen av fellesforskningen for trelastindustrien fra en sped begynnelse til å bli en viktig og anerkjent faktor i denne industrien. Han bidrog til at viktige impulser fra utlandet er blitt tilført, og nedla et stort arbeid for å få startet opplæring og undervisning på alle plan innen trelastbransjen.