Halvard Ellestad Bergh, født i Gol, norsk folkeminnesamler, forfatter og lærer. Opptegnet og gav ut en mengde eventyr, sagn og folketradisjoner: Folkeeventyr og sagn ifraa Valdres og Hallingdal (fire samlinger 1879–86), Folke- og huldre-eventyr ifraa Valdres og Hallingdal (2. utg. 1917). Dessuten skrev han flere barne- og ungdomsbøker. Etter hans død ble en samling Folkeminne ifraa Valdres og Hallingdal (1925) utgitt.