Hals, by i nordlige Danmark, Jylland, ved Kattegat nord for innløpet til Limfjorden i Aalborg kommune, Region Nordjylland med 2483 innbyggere i 2015. Handelsby for bl a sommerhusområder og lystbåthavn ved kattegatkysten. Ferjeforbindelse til Egense Odde på fjordens sørbredde. Gammel velbevart bebyggelse. Et gammelt kruttlager og tøyhus rommer nå museer. Hals kirke, opprinnelig fra 1200-tallet.