Hallgrim Berg, norsk politiker (H), cand.philol. Fra 1998 daglig leder av et reiselivsselskap på Gol. Medlem av Ål kommunestyre 1975–87 og fra 1999, medlem av Buskerud fylkesting fra 1999. Vararepresentant til Stortinget 1977–85, møtte fast 1982–85, valgt stortingsrepresentant fra Buskerud 1985–97, vararepresentant 1997–2001. Berg har hatt en rekke tillitsverv, bl.a. i Språkrådet og i Kringkastingsrådet, og han er kjent som skribent, debattant og folkemusiker. Berg har utgitt bl.a. CDene Seljefløyta (1997) og Munnharpa (1998).