Halldór Hermannsson, islandsk-amerikansk bibliograf og litteraturhistoriker. Professor i skandinaviske språk og bestyrer av Fiske-samlingen av islandsk litteratur ved Cornell University. Fra 1905 forfatter av en rekke bibliografiske verker om islandske håndskrifter og islandsk litteratur og utgiver av islandske håndskrifter. Han utgav bl.a. The Problem of Wineland (1936) og The Vinland Sagas (1944).