Øvre Hallandsfoss i Valle kommune, Aust-Agder (17,4 m), inngår i utbyggingen av Brokke kraftverk (330 MW), Aust-Agders største kraftverk.